Koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Produkty na sprzedaż
Informacje ogólne

Wiosna - Jak radzić sobie z problemami w wątrobie i pęcherzyku żółciowym?

 według sklepnaturalny on 18 Feb 2022 |
Bez komentarza
Wiosna już za rogiem, tupta z niecierpliwością Wiosna to nowe życie, to element drzewa czyli wątroba i pęcherzyk żółciowy. Narodziny i dzieciństwo jest przypisane do tego elementu oraz kolor zielony i kwaśny smak. Wątroba jest najważniejszym narządem przechowującym krew i jest odpowiedzialna za regulację menstruacji. Od niej zależy swobodny przepływ Qi w ciele, kontroluje ścięgna, wpływa na stan paznokci i ma związek z oczami. Prawidłowy ruch Qi wątroby to łagodny ruch w górę (nazywane dużym Yang) oraz na zewnątrz, co przekłada się na trzy ważne aspekty: 1. Stan emocjonalny 2. Trawienie 3. Wydzielanie żółci. Zahamowanie krążenia Qi wywołuje frustrację, depresję lub tłumiony, niewyrażony gniew. Tym stanom emocjonalnym może towarzyszyć ból w obszarze podżebrowym, odczucie ucisku w klatce piersiowej, wrażenie „kuli” w gardle, rozpieranie w brzuchu, u kobiet może pojawić się PMS. Jeżeli przepływ Qi wątroby jest swobodny, żołądek może prawidłowo trawić pożywienie, a śledziona tranformować Qi z pokarmów. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej Wątroba jest związana z kreatywnością, spontanicznością, wzrostem, dążeniem do rozwoju i elastycznością. Jak wszystko, co rośnie, nie lubi być ograniczana, potrzebuje przestrzeni i swobody, natomiast źle znosi nacisk i presję. Pęcherzyk żółciowy odpowiada za zdolność do podejmowania decyzji i siłę przebicia, co jest niezbędne, aby nasze pragnienie rozwoju i wyrażenia siebie mogło się urzeczywistnić. Osoby, które łatwo się irytują i wybuchają złością mają napiętą wątrobę lub pęcherzyk, co wynika z frustracji poczucia braku swobody i niemożliwości realizacji swoich dążeń. Na zastój Qi w pęcherzyku podatne są osoby, które lubią mieć wszystko pod kontrolą. Osoby, które dużo myślą, przemyśliwują wszystko na wszelkie sposoby, analizują też łatwo popadają w stan zastoju. Jak wspierać element drzewa, aby był w równowadze? Trzeba uważać na pikantne, smażone jedzenie, czosnek, cebula, imbir, pieprz, chili oraz duża ilość mięsa i alkohol spowodują nadmiar gorąca w wątrobie, możemy wtedy mieć wybuchy złości, bóle głowy itp. Wspierające warzywa w takiej sytuacji to seler, biała rzodkiew, brokuły, cukinia, kapusta pekińska, kiełki, rukola, cykoria, radicchio, mniszek, pokrzywa a ze zbóż ryż i jęczmień. Generalnie wątroba lubi pokarmy ochładzające, zielone liście, które wspomogą oczyścić ten narząd z nadmiaru toksyn. Wiosna to odpowiednia pora na dodawanie do wszelkich potraw kiełków, które mają ogromny potencjał energii życiowej qi. W tym okresie, możemy zbierać świeże zioła, takie jak pokrzywa, mniszek lekarski, babka szerokolistna, szczaw, krwawnik, lebioda, jasnota biała (liście), które można dodać do sałatek, zup, kanapek lub innych potraw. Oczyszczająco także działa picie herbatki z natki pietruszki. Wiosną najlepiej jest gotować w szybkowarze, polecam też duszenie, krótkie gotowanie, lub fermentację czyli kiszonki, które z powodu smaku kwaśnego również wspierają wątrobę. Co jeszcze jest ważne oprócz jedzenia, aby wątroba i pęcherzyk żółciowy były w równowadze? Znaleźć sposób na wyrażanie swojej kreatywności i jej regularne praktykowanie, bardzo ważny jest sen, odpowiednia ilość godzin i kładzenie się do łóżka do godziny 22.00. Relaks w godzinach 13 - 15 ponieważ jest to przedział czasowy minimum energetycznego Wątroby. Dla pęcherzyka żółciowego bardzo istotna jest umiejętność odpuszczania czyli oduczyć się nadmiernie kontrolować swoje otoczenie. Również zmniejszenie presji czasu, ograniczenie codziennego stresu, pośpiechu i napięcia jest tutaj niezbędne. A co jest najlepszym lekarstwem na zbyt duży stres?, oczywiście radość jest emocją, która równoważy wszystkie pozostałe, więc warto zadbać, aby była obecna na co dzień w Naszym życiu! Sprawiaj sobie codziennie drobne przyjemności. wyjdź na łąkę, do lasu. Przypomnij sobie, że jesteś częścią natury i podlegasz jej prawom.   Spring is around the corner, patter impatiently Spring is a new life, it is an element of the wood, i.e. the liver and gallbladder. Birth and childhood are assigned to this element, and the color is green and sour taste. The liver is the most important blood storage organ and is responsible for the regulation of menstruation. It determines the free flow of Qi in the body, controls the tendons, affects the condition of the nails and is related to the eyes. Normal movement of the liver's qi is gentle upward (called large yang) and outward movement, which has three important aspects: 1. Emotional state 2. Digestion 3. Secretion of bile. Inhibition of Qi circulation causes frustration, depression, or repressed, inexpressible anger. These emotional states may be accompanied by pain in the subcostal area, a feeling of pressure in the chest, the feeling of a "ball" in the throat, stretching in the abdomen, in women, PMS may appear. If the liver Qi flows freely, the stomach can digest the food properly and the spleen can transform the food Qi. In Traditional Chinese Medicine, the Liver is associated with creativity, spontaneity, growth, development and flexibility. Like everything that grows, it doesn't like to be constrained, it needs space and freedom, but it doesn't take pressure well. The gallbladder is responsible for the decision-making and puncture power necessary for our desire to grow and express ourselves. People who get irritated easily and outbursts of anger have a strained liver or bladder, which results from the frustration of a feeling of lack of freedom and inability to achieve their goals. People who like to have everything under control are susceptible to Qi stagnation in the follicle. People who think a lot, think through everything in all ways, and analyze easily fall into a state of stagnation. How to support the tree element to keep it in balance? You have to be careful with spicy, fried food, garlic, onion, ginger, pepper, chili and a lot of meat and alcohol will cause excess heat in the liver, then we can have outbursts of anger, headaches, etc. Supporting vegetables in such a situation are celery, white radish, broccoli, zucchini, Chinese cabbage, sprouts, arugula, chicory, radicchio, dandelion, nettle and cereals - rice and barley. The liver generally likes cooling green leaves to help cleanse the liver of excess toxins. Spring is the right time to add sprouts, which have a huge potential for qi life energy, to any food. During this period, we can harvest fresh herbs such as nettle, dandelion, plantain, sorrel, yarrow, lebioda, white light (leaves) to add to salads, soups, sandwiches or other dishes. Drinking parsley tea is also cleansing. In spring it is best to cook in a pressure cooker, I also recommend stewing, short cooking or fermentation, i.e. silage, which, due to the sour taste, also supports the liver. In addition to food, what else is important to keep the liver and gallbladder in balance? Find a way to express your creativity and practice it regularly, it is very important to sleep, get enough hours and go to bed by 10 p.m. Relax from 1 p.m. to 3 p.m. because it is the time period of the liver's energy minimum. For the gallbladder, the ability to let go is very important, i.e. unlearn yourself to excessively control your surroundings. Also, reducing time pressure, reducing daily stress, rush and tension is essential here. And what is the best remedy for too much stress? Of course, joy is an emotion that balances all the others, so it is worth making sure that it is present in our lives every day! Treat yourself to small pleasures every day. go out to the meadow, to the forest. Remind yourself that you are part of nature and subject to its laws.

Jaki ma wpływ stan naszego organizmu na codzienny nastrój?

 według sklepnaturalny on 11 Jan 2022 |
Bez komentarza
Czy słyszeliście kiedyś o tym, że stan naszych organów wewnętrznych jest powiązany z tym jaki mamy nastrój, jakie emocje się pojawiają w nas? i odwrotnie nasze nawyki emocjonalne, rekcje do których jesteśmy przyzwyczajeni, które tworzą w nas różnego rodzaju uczucia, mogą wpływać na stan naszych organów wewnętrznych? W Tradycyjnej Medycynie Chińśkiej, każdy główny organ jest powiązany z jakimś konkretnym uczuciem.   Zimą jest czas Nerek i Pęcherza Moczowego. Kiedy mamy niedobór nerek, nasila się w nas poczucie lęku, niepokoju, obniża się poczucie własnej wartości, boimy się porównywania i oceny innych. Przy osłabionych nerkach wycofujemy się z życia, spada nasza energia życiowa do depresji włącznie, pojawia się lęk przed zmianą, przed nowym, łatwo ulegamy wpływom innych, ponieważ silne nerki to silna wola. Przy słabych nerkach nie ma jasnej wizji siebie, tego co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzamy i łatwo wtedy nami manipulować. Ważne jest też, że możemy pogorszyć stan nerek, gdy nawykowo się martwimy o przyszłość i ciągle narzekamy. Niedługo zawita do nas wiosna, a w tym czasie króluje Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy. Niedobór w wątrobie Tradycyjna Medycyna Chińska wiąże z gniewem. Wyczerpana krew, zablokowane Qi wątroby, czy nadmiar gorąca w wątrobie to tylko część z problemów, które mogą doprowadzić do łatwego wpadania w złość. Jeżeli wychowaliśmy się w społeczeństwie polskim, to warto wziąść pod uwagę ten aspekt, ponieważ tutaj nawyki społeczne - emocjonalne również mogą osłabiać wątrobę poprzez ciągłe narzekanie i niezadowolenie oraz irytację. Serce czyli okres letni, ciepło, słońce, radość. Nadmierna ekscytacja, pobudzenie, osoby które mowią bardzo dużo i szybko, powtarzające się na okrągło będą miały niedobór w sercu. Śledziona i Żołądek czyli późne lato. Niedobór w tym elemencie wyraża się poprzez nadmierne zamartwianie się o przyszłość, dzielenie włosa na czworo, wyobrażanie sobie negatywnych scenariuszy, ciągłe przerabianie negatywnych, przykrych historii z przeszłości, nastawienie się na zły obrót sprawy. Płuca czyli jesień. Niedobór w płucach objawia się takimi uczuciami jak smutek, żal, melancholia. Jeżeli mieliśmy trudne doświadczenia w okresie dziecięcym, wchłanialiśmy głęboko smutek naszego rodu, to on będzie manifestował się w dorosłości poprzez różnego rodzaju problemy zdrowotne np. przewlekły kaszel, płytki oddech, brak energii, słaby, cichy głos , słaba odporność. Mam nadzieję, że ten temat troszkę Wam rozjaśni jak współpracuje ze sobą nasze ciało fizyczne i emocjonalne. Napiszcie swoje odczucia po przeczytaniu tekstu, czy podoba się Wam i czy wniósł coś wartościowego do Waszego życia . Pozdrawiam Agata ze Sklepu Naturalnego P.S. Polecam mój profil na FB "Agata Brzezińska - Życie w zgodzie ze sobą", znajdziecie tam więcej informacji na temat zdrowia w podejściu holistycznym i wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej https://www.facebook.com/Agata-Brzezi%C5%84ska-W-zgodzie-ze-Sob%C4%85-In-harmony-with-Yourself-102580221667062  

Wyjątkowe kosmetyki z Morza Martwego Health & Beauty.

 według sklepnaturalny on 19 Apr 2013 |
Bez komentarza
http://www.sklepnaturalny.com/b/2325819/1/health-beauty.html Morze Martwe to naturalna kopalnia minerałów, których potrzebuje Twoja skóra, by zachować młodzieńczy wygląd. Warto choć raz w życiu wybrać się do Izraela czy Jordanii, by zaznać kąpieli w Morzu Martwym i nałożyć na siebie błoto z jego dna. Niemal wszyscy plażowicze smarują się brunatnym mułem i spacerują w oczekiwaniu, aż błoto wyschnie. Po spłukaniu – oczywiście w wodzie morskiej – skóra jest jędrna i gładka. Przekonani na własnej skórze o dobroczynnych właściwościach Morza Martwego turyści tłumnie odwiedzają drogerie sprzedające kosmetyki z minerałami.   Unikalne właściwości lecznicze błota z Morza Martwego znane były od ponad dwóch tysięcy lat. Zawiera ono 26 minerałów, w tym między innymi: potas, magnez, cynk, wapno, chrom, żelazo, chlorki, lit i bar. Absorbuje zanieczyszczenia i tłuszcz pozostające na skórze jednocześnie odprężając skórę i mięśnie. Wygładza, odżywia i ujędrnia skórę.   Stężenie różnego rodzaju minerałów w Morzu Martwym wynosi aż 28% (dla porównania: w Bałtyku - 0,7%). Woda z Morza Martwego zawiera 30 razy więcej magnezu, 70 razy więcej bromu i 10 razy więcej jodu niż zwykła woda morska. Ponadto rozpuszczone są w niej sole potasu, cynku, bituminu, siarki w stężeniach do kilkudziesięciu razy wyższych niż w wodach Morza Śródziemnego.  Brom działa kojąco na układ nerwowy. Magnez przeciwdziała alergiom i innym zmianom skórnym (w tym zmianom łuszczycowym), oczyszcza oskrzela, spowalnia procesy starzenia się skóry. Jod ma korzystny wpływ na działanie gruczołów. Chlorki wapnia poprawiają cyrkulację krwi w organizmie, a także wzmacniają paznokcie. Potaż (węglan potasu występujący naturalnie wyłącznie w Morzu Martwym oraz w górach Etiopii) balansuje poziom nawilżenia skóry.   Wody Morza Martwego przykrywają największy na Ziemi uskok tektoniczny (rów Jordanu). Tafla Morza Martwego znajduje się 418 metrów poniżej poziomu morza, zaś jego dno - 817 metrów poniżej poziomu morza. Dlatego w jego wodach rozpuszczone są minerały niewystępujące razem i w takim stężeniu nigdzie indziej na świecie.    Nad Morzem Martwym nie ma żadnych dużych skupisk ludzkich, więc środowisko naturalne jest zupełnie nieskażone, takie samo dziś, jak przed tysiącami lat. Ze względu na położenie w depresji zawartość tlenu w powietrzu jest tu o 10% wyższa niż normalna.   Bogate w mikroelementy błoto z Morza Martwego wykorzystywane jest do produkcji kosmetyków Health & Beauty. Dzięki bogactwu minerałów i naturalnych olejków, kosmetyki H&B wzmacniają skórę, nadają jej elastyczność, głęboko nawilżają i zapobiegają tworzeniu się zmarszczek.

Bardzo ciekawa recenzja Maski Organicznej Oczyszczającej Organic Botanics

 według sklepnaturalny on 06 Mar 2013 |
Bez komentarza
Nowa recenzja kosmetyków organicznych Organic Botanics. Tym razem wzięliśmy w obroty Organiczną Maskę Oczyszczającą. Jesteśmy jedynymi dystrybutorami na Polskę tych produktów. Kosmetyki prezentują się bardzo dobrze, a ich działanie jest równie skuteczne.    Cytat z recenzji aby zachęcić Was do lektury ;-: " Wspomniana już organiczna maseczka do twarzy ma nie tylko prawdziwie ożywczy aromat ziół, w którym zgodnie przebrzmiewa lawenda i rozmaryn, ale i kremową konsystencje puszystego musu, dzięki czemu nanoszenie wonnej warstewki na skórę jest wyjątkowo przyjemne"    http://natural-perfects-secret.blogspot.com/2013/03/przedwiosenne-porzadki-czas-zaczac-cel.html Zapraszam!

Nowa recenzja naszego żelu pod prysznic BIO Argan & Orient

 według sklepnaturalny on 04 Mar 2013 |
Bez komentarza
Zapraszam do zapoznania się z nową recenzją Żelu pod prysznic BIO "Argan & Orient", który można kupić w naszym sklepie ;-). http://testujeiopisuje.blogspot.com/2013/03/zel-pod-prysznic-bio-argan-orient.html

Molekuły Szczęścia w Naturalnych Kosmetykach

 według sklepnaturalny on 23 Jan 2013 |
Bez komentarza
Czy słyszeliście kiedyś o molekułach szczęścia w kosmetykach?                                                                          Produkty Happy Cosmetics zawierają wyciąg roślinny zwany „Molekułami Szczęścia”, które wspomagają produkcję i aktywność beta-endorfiny, powodującej nasze doskonałe samopoczucie i zadowolenie, a także pozytywnie wpływają na nawilżenie i jędrność skóry oraz w znacznym stopniu redukują głębokość zmarszczek. Molekuły Szczęścia pomagają odpocząć skórze i łagodzą jej napięcie.  Witamy w świecie Happy Cosmetics, prezentu ofiarowanego nam przez naturę.   Firma Happy Cosmetics selekcjonuje najlepsze rośliny i olejki z regionów całego świata, aby móc zaoferować maksimum korzyści w swojej serii luksusowych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała.   Ponieważ jako ludzie jesteśmy inni od pozostałych gatunków żyjących na Ziemi i nasza skóra oraz ciało potrzebują szczególnych zabiegów kosmetycznych i produktów dostosowanych do naszego stylu życia, Happy Cosmetics oferuje serię naturalnych produktów opartych na Molekułach Szczęścia i Czarnej Orchidei. Laboratorium Happy Cosmetics wybiera składniki z największą starannością i tym samym zapewnia doskonałość produktów, ich skuteczność i piękno tak bardzo poszukiwane przez każdego z nas. Linia „Ciało i Twarz” skomponowana jest na bazie naturalnych, aktywnych składników roślinnych, poddana rygorystycznym testom jest doskonałą odpowiedzią dla kobiet i mężczyzn poszukujących naturalnego piękna i dobrego samopoczucia.  Nasze kosmetyki: - są testowane pod kontrolą dermatologiczną - nie są testowane na zwierzętach, - nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego - nie zawierają parabenów - nie zawierają fenoksyetanolu - nie zawierają oleju parafinowego - nie zawierają silikonów Sekretem skuteczności naszych produktów są naturalne składniki roślinne. Składnikami naszych produktów jest ponad 39 aktywnych wyciągów roślinnych m.in.: aloes, arnika, baobab, bambus, boswellia, kawa, rumianek, kolendra, marchew, bawełna, eukaliptus, geranium, ginko biloba, imbir, granat, guarana, hibiskus, nieśmiertelnik, jojoba, kukui, lawenda, lotos, kasztan, mięta, neem, biała lilia wodna, orzech laskowy, pomarańcza, czarna orchidea, sosna, pestki winogron, róża, ryż, sezam, zielona herbata, ylang ylang. Fabulous Cleanser - pianka do demakijażu   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, woda lodowcowa, ekstrakt z lotosu, 100% naturalny kwas hialuronowy, molekuły szczęścia. Ultra-delikatna pianka usuwa makijaż, doskonale oczyszcza, daje uczucie świeżości i komfortu nawet najbardziej wrażliwej cerze. Woda lodowcowa dostarcza skórze mikroelementów, a 100% naturalny kwas hialuronowy pozwala utrzymać najwyższy poziom nawilżenia. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119134/fabulous-cleanser---pianka-do-demakijazu.html           Fabulous Brightness - lotion do twarzy i szyi     Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, woda lodowcowa, ekstrakt z lotosu, 100% naturalny kwas hialuronowy, molekuły szczęścia. Niezwykły lotion doskonale oczyszcza skórę, zmiękcza ją, rozjaśnia i przywraca cerze promienność, pomaga usunąć resztki makijażu. Woda lodowcowa dostarcza skórze mikroelementów, a 100% naturalny kwas hialuronowy pozwala utrzymać najwyższy poziom nawilżenia. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119135/fabulous-brightness---lotion-do-twarzy-i-szyi-.html   Blue Lagoon Scrub - peeling do twarzy   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, aloes, mika, molekuły szczęścia. Delikatny peeling do twarzy, złuszcza i usuwa obumarły naskórek, oczyszcza i zmiękcza skórę. Przywraca promienną cerę. Aktywny ekstrakt z aloesu pozwala utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia nawet najbardziej wrażliwej skórze. Nadaje uczucie komfortu i dobrego samopoczucia. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119137/blue-lagoon-scrub---peeling-do-twarzy-.html   Secret Serum - serum anti-aging   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, ekstrakt z hibiskusa, olejek imbirowy, olejek z żeń-szenia, olejek z bawełny, molekuły szczęścia. Beztłuszczowe serum liftingujace, wzbogacone opatentowanym kompleksem aktywnych wyciągów roślinnych, nadaje skórze gładkość, jednolity koloryt, odżywia i przywraca skórze młodzieńczy wygląd, redukuje oznaki starzenia. Podnosi poziom elastyczności i gęstości skóry. Używane przez cały rok nada cerze promienny wygląd i przywróci naturalną gładkość. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119138/secret-serum---serum-anti-aging-.html   Secret Cream - krem anti-aging   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, ekstrakt z hibiskusa, 100% kwas hialuronowy, witamina E, molekuły szczęścia. Beztłuszczowy krem, bez dodatków zapachowych, wzbogacony opatentowanym kompleksem aktywnych wyciągów roślinnych, nadaje skórze gładkość, jednolity koloryt, odżywia i przywraca skórze młodzieńczy wygląd, redukuje oznaki starzenia. Podnosi poziom elastyczności i gęstości skóry. 100% naturalny kwas hialuronowy pozwala utrzymać najwyższy poziom nawilżenia. Krem wzmacnia spoistość skóry zwalczając i redukując oznaki starzenia. Skóra odzyskuje blask i młodzieńczy wygląd. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119139/secret-cream---krem-anti-aging-.html   Wonder Serum - serum z wit. C   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, witamina C, ekstrakt z granatu, ekstrakt z guarany, molekuły szczęścia. Beztłuszczowe serum wzbogacone w kompleks antyoksydantów i witaminę C przywraca zmęczonej, matowej cerze świeżość, blask i witalność. Witamina C rozjaśnia skórę, a wyciąg z granatu, silny antyoksydant, wygładza ją i nadaje efekt liftingujący. Ekstrakt z guarany przywraca skórze żywotność i jędrność. Skóra odzyskuje napięcie, cera staje się promienna i świeża. Cream jest doskonałą kuracją przywracającą cerze blask. Idealne dla palaczy/ek i osób często narażonych na działanie promieni słonecznych. Szybko przywraca skórze energię. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119141/wonder-serum---serum-z-wit-c-.html     Wonder Ceam - krem z wit. C   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, witamina C, wyciąg z granatu, wyciąg z guarany, molekuły szczęścia. Wspaniały koktajl witaminowy dla skóry. Beztłuszczowy krem wzbogacony w kompleks antyoksydantów i witaminę C przywraca zmęczonej, matowej cerze świeżość, blask i witalność. Witamina C rozjaśnia skórę, a wyciąg z granatu, silny antyoksydant, wygładza ją i nadaje efekt liftingujący. Ekstrakt z guarany przywraca skórze żywotność i jędrność. Skóra odzyskuje napięcie, cera staje się promienna i świeża. Krem w połączeniu z serum jest doskonałą kuracją przywracającą cerze blask. Idealny dla palaczy/ek i osób często narażonych na działanie promieni słonecznych. Natychmiastowy, szybki zastrzyk energii dla skóry. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119142/wonder-cream---krem-z-wit-c-.html   Oil All Beauty - olej do ciała i włosów   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, olejek z marchwi, olejek z baobabu, olejek z kukui, olejek z bawełny. Prosty sposób na regenerację i wygładzenie skóry oraz włosów. Jedwabista skoncentrowana mieszanka 12 naturalnych olejów roślinnych o właściwościach nawilżających i regenerujących. Nadaje ciału gładkość, blask i uczucie komfortu. Odżywia włosy, dodaje im witalności i chroni przed działaniem promieni słonecznych. Może być używany do masażu oraz do relaksujących kąpieli. Dla osiągnięcia najlepszych efektów zalecamy używać olej w ciągu całego roku. Warto mieć olej zawsze przy sobie i używać w każdych okolicznościach. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119144/oil-all-beauty---olejek-do-ciala-i-wlosow-.html   Specific Oil - olej do ciała   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, olejek z pestek winogron, olejek z arniki, olejek z baobabu. Wyjątkowa mieszanka skoncentrowanych naturalnych olejów z 8 roślin posiadająca właściwości nawilżające, oczyszczające i wzmacniające ciało. Przywraca skórze naturalną elastyczność i napięcie. Zmiękczona, wygładzona i ujędrniona skóra jest stonowana i napięta. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119147/specific-oil---olejek-do-ciala-.html   Cell Cream - krem wyszczuplający   Główne składniki aktywne: kofeina, mikrokomórki kofeiny, ekstrakt z czarnej orchidei, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z arniki, molekuły szczęścia. Krem-żel o silnym działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym. Formuła wzbogacona o mikrokomórki kofeiny oraz ekstrakty z zielonej herbaty i arniki znane z działania wyszczuplającego i antycellulitowego. Krem kształtuje sylwetkę i tonizuje skórę. Dla osiągnięcia maksymalnego efektu kuracji należy używać kremu rano i wieczorem przez okres minimum 1-2 miesięcy każdego roku. Opatentowana technologia mikrokomórek kofeiny zapewnia długie 8 godzinne działanie wysmuklające i ujędrniające. Uczucie świeżości dodatkowo zrelaksuje ciało. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119148/cell-cream---krem-wyszczuplajacy-.html   White Body Scrub - peeling do ciała   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, olejek lawendowy, olejek z kolendry, olejek różany, molekuły szczęścia. Aktywne składniki peelingu takie, jak ryż, cukier i bambus delikatnie złuszczają martwe komórki naskórka i usuwają zanieczyszczenia. Zawartość olejów roślinnych i molekuł szczęścia zapewnia doskonałe nawilżenie skóry i nadaje jej miękkości. Kombinacja siedmiu olejków eterycznych pobudza zmysły i poprawia samopoczucie. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119153/white-body-scrub---peeling-do-ciala.html   Body Dream Cream - regenerujący krem do ciała   Główne składniki aktywne: ekstrakt z czarnej orchidei, ekstrakt z gingo biloba, molekuły szczęścia. Beztłuszczowy regenerujący krem do ciała poprawiający napięcie i elastyczność skóry. Aktywne składniki kremu posiadają właściwości zarówno ujędrniające, nawilżające jak i wygładzające, nadają skórze poczucie komfortu i miękkość. Krem zapewnia uczucie świeżości i poprawia samopoczucie. Idealny dla kobiet w ciąży. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119157/body-dream-cream---regenerujacy-krem-do-ciala.html   Rozświetl swoje życie z Happy Cosmetics   Happy Cosmetics wybiera najlepsze rośliny i olejki eteryczne z całego świata, aby zapewnić nam luksus korzystania ze 100% naturalnych świec wyprodukowanych z najczystszych i najlepszych jakościowo składników. Dla zapewnienia najlepszej jakości aromatów, a także w celu ochrony środowiska świece wykonane są ze 100% wosku roślinnego, a knoty z czystej bawełny.   Sunny Holidays - świeca naturalna   Świeca o zmysłowym zapachu ambry i wanilii będących wspomnieniem cudownie ciepłych słonecznych wakacji. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119158/sunny-holidays---swieca-naturalna-.html   Ginger Dream - świeca naturalna Świeca o kwaskowatym zapachu imbiru, pełnym świeżości z lekko pikantną, delikatnie otaczającą nutą. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119159/ginger-dream---swieca-naturalna.html   Icy Lotus - świeca naturalna Świeca o delikatnym, świeżym zapachu, przepojonym mądrością, harmonią i działającym relaksująco na nasze zmysły. http://www.sklepnaturalny.com/p/5119160/icy-lotus---swieca-naturalna-.html  

Maski na twarz i pod oczy z Naturalnego Jedwabiu.

 według sklepnaturalny on 14 Dec 2012 |
2Opinie
Maski w postaci nasączonej tkaniny swoją popularność już dawno zyskały w krajach azjatyckich. Są podstawą pielęgnacji każdej dbającej o wygląd Azjatki.   Oferujemy maseczki w postaci tkaniny z jedwabiu japońskiego nasączonej biopeptydami i 100% ekstraktami roślinnymi. Jako pierwsi w Europie mamy maski z tkaniny jedwabnej, której komfort stosowania, stopień szczelnego przylegania do twarzy oraz nasączenie ekstraktami nie ma sobie równych. Dzięki swoim właściwościom tkanina doskonale przylega do skóry twarzy, nie zsuwa się, a naturalne aktywne składniki z łatwością równomiernie wnikają w głąb skóry. Maska nie wymaga pozycji leżącej. Duży stopień nasączenia maski pozwala wykorzystać pozostałe w opakowaniu serum do nałożenia na szyję i dekolt. Wykorzystanie biopeptydów pochodzenia roślinnego daje natychmiastowy efekt poprawy wyglądu.   Biopeptydy dzięki swojej mikrobudowie wnikają głęboko w skórę i pobudzają ją do produkcji włókien odpowiedzialnych za napięcie i gładkość. Stymulują naturalne procesy fizjologiczne w skórze i są aktywne w niewielkich stężeniach Mały rozmiar cząsteczek ułatwia peptydom pokonywanie barier skórnych. Biopeptydy wzmacniają płaszcz ochronny skóry i zapobiegają działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych   Oprócz standardowych badań wprowadzających kosmetyk na rynek, maski jedwabne Orientana poddane zostały testom konsumenckim. Testowane były zarówno przez osoby nie znające konceptu maski tkaninowej jak i te, które stosowały obecne już na naszym rynku maski z bawełny lub fizeliny. Maski Orientana zostały ocenione bardzo wysoko otrzymując maksymalne oceny za efekty jak i komfort stosowania.   MASKA Z JEDWABIU MIŁORZĄB JAPOŃSKI I ALOES   Działa ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo, regenerująco i mocno nawilżająco. Dzięki biopeptydom maska daje natychmiastowy efekt. Aktywne składniki maski to biopeptydy roślinne, ekstrakt z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z aloesu, alantoina pozyskiwana z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z korzenia lukrecji, kolagen roślinny, kwas hialuronowy.   Miłorząb japoński – działa odmładzająco, zwalcza wolne rodniki, zwiększa elastyczność i jędrność skóry, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, uelastycznia je i uszczelnia, nawilża.   Aloes – zmiękcza, wygładza, ujędrnia i dogłębnie odżywia skórę. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491894/maska-z-jedwabnej-tkaniny-na-twarz---nasaczona-biopeptydami-mitorzabem-japonskim-i-aloesem.html   ORIENTANA MASKA Z JEDWABIU ALGI FILIPIŃSKIE I ALOES   Działa przeciwzapalnie, kojąco, ujędrniająco, regenerująco i mocno nawilżająco. Reguluje natłuszczenie skóry i wydzielanie sebum. Dzięki biopeptydom maska daje natychmiastowy efekt. Algi filipińskie – bogate w witaminy i mikroelementy leczą stany zapalne skóry, wyrównują PH, usuwają toksyny, regulują wydzielanie serum.   Aloes – zmiękcza, wygładza, ujędrnia i dogłębnie odżywia skórę. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491891/maska-z-jedwabnej-tkaniny-na-twarz---nasaczona-biopeptydami-algami-filipinskimi-i-aloesem.html   ORIENTANA MASKA Z JEDWABIU GRANAT I ZIELONA HERBATA   Działa detoksykująco, ujędrniająco, rozświetlająco i mocno nawilżająco. Dzięki biopeptydom maska daje natychmiastowy efekt. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491892/maska-z-jedwabnej-tkaniny-na-twarz---nasaczona-biopeptydami-granatem-i-zielona-herbata.html   Wszyscy znamy i doceniamy działanie płatków pod oczy. ORIENTANA wprowadza na rynek całkowitą nowość - maskę z naturalnego jedwabiu pod oczy w kształcie litery C nasączoną biopeptydami i 100% ekstraktami roślinnymi.   Kształt litery C pomaga w lepszej pielęgnacji okolic oczu ponieważ aktywne składniki działają na okolice pod oczami, z boku oka i nad powieką. W efekcie zmniejszają zmarszczki nawet w strefie kurzych łapek z boku oka, równomiernie wygładzają i odżywiają skórę w okolicach trudno dostępnych dla tradycyjnych płatków pod oczy.   Biopeptydy dzięki swojej mikrobudowie wnikają głęboko w skórę i pobudzają ją do produkcji włókien odpowiedzialnych za napięcie i gładkość. Stymulują naturalne procesy fizjologiczne w skórze i są aktywne w niewielkich stężeniach Mały rozmiar cząsteczek ułatwia peptydom pokonywanie barier skórnych. Biopeptydy wzmacniają płaszcz ochronny skóry i zapobiegają działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych.   Jako pierwsi wyprodukowaliśmy maski z jedwabiu japońskiego Dzięki swoim właściwością tkanina doskonale przylega do skóry wokół oczu, nie zsuwa się, a naturalne aktywne składniki z łatwością równomiernie wnikają w głąb skóry. Maska nie wymaga pozycji leżącej. Daje natychmiastowy efekt. Maski jedwabne pod oczy otrzymały wysokie noty w testach konsumenckich.   ORIENTANA MASKI JEDWABNE POD OCZY KASKARYLA   Wygładza i ujędrnia skórę, zmniejsza zmarszczki mimiczne wokół oczu i działa lekko liftingująco. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491896/maska-z-jedwabnej-tkaniny-pod-oczy-kaskaryla.html   ORIENTANA MASKI JEDWABNE POD OCZY CZEREŚNIA JAPOŃSKA   Działa nawilżająco, likwiduje cienie i przebarwienia. Likwiduje zmarszczki. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491895/maska-z-jedwabnej-tkaniny-pod-oczy-czeresnia-japonska.html ORIENTANA MASKI JEDWABNE POD OCZY ROZMARYN   Likwiduje opuchlizny i podkrążenia. Działa przeciwzmarszczkowo. http://www.sklepnaturalny.com/p/8491898/maska-z-jedwabnej-tkaniny-pod-oczy-rozmaryn.html  

20.11 ZABAWA Z NAGRODAMI NA FACEBOOKU

 według Sklep Naturalny.com on 19 Nov 2012 |
Bez komentarza
20.11 kolejny raz organizujemy ZABAWĘ Z NAGRODAMI na naszym Facebooku. Zapraszamy do wzięcia udziału. Do wygrania są: 1. BE SAVE Łagodny krem do twarzy + Woda energetyzująco-tonizująca. 2. ECO COSMETICS Odżywka do włosów z jojobą i zieloną herbatą + Szampon pielęgnujący z liściem oliwnym i malwą. 3. MYDŁA TULI Mydło peeling do ciała czekolada-owsianka + mydło kokosowe do pielęgnacji włosów i ciała. Pozdrawiam Agata Brzezińska Sklep Naturalny

NADWAGA I OTYŁOŚĆ jak sobie z nią radzić?

 według sklepnaturalny on 08 Nov 2012 |
Bez komentarza
NADWAGA, OTYŁOŚĆ                         CZOŁOWI ŚWIATOWI SPECJALIŚCI DS. ŻYWIENIA BIJĄ NA ALARM, PONIEWAŻ NA CAŁYM ŚWIECIE DOSŁOWNIE SZERZY SIĘ PANDEMIA OTYŁOŚCI,    A MILIONY OSÓB MA W ORGANIZMIE KRYTYCZNE WARTOŚCI CHOLESTEROLU. NIESTETY DOTYCZY TO TAKŻE MŁODZIEŻY I DZIECI.       Dane statystyczne   Osoby otyłe chorują 13 x częściej, umierają o 6-7 lat szybciej. Wraz z otyłością rośnie liczba diabetyków. Osoby otyłe częściej zapadają na raka kolorektalnego (mężczyźni), nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy – w przypadku tej ostatniej choroby, czynnikami o największym znaczeniu w stosunku do jej wystąpienia jest właśnie niezdrowe odżywianie, nadwaga i otyłość.       Przyczyny choroby   1)      CZYNNIKI, NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU:   - Genetyka – przynajmniej w przypadku 50%, a kiedy oboje rodziców jest otyłych, prawdopodobieństwo wystąpienia tego samego problemu u ich dziecka wynosi 80%.    - Choroba przewlekła – bardzo niski udział w wystąpieniu otyłości – około 1% (przede wszystkim niedoczynność tarczycy, tzw.  hypotyreoza, lub zwiększony poziom hormonów kory nadnerczy)    - Leki – niektóre mogą zwiększać apetyt i sprzyjać rozwojowi nadwagi. Mowa tu przede wszystkim o niektórych lekach antydepresyjnych, lekach na uspokojenie oraz tych przeznaczonych do kuracji hormonalnej.    - Wpływy metaboliczne – wymagania energetyczne organizmu zależą od płci, masy ciała i zakresu aktywności fizycznej, ale mogą mieć na nie wpływ również czynniki indywidualne, przeważnie zakodowane w genach, które wpływają na równowagę energetyczną (należą tu także indywidualne doświadczenia z dietą i jakość metabolizmu podstawowego). Otyłość bowiem może pojawić się też u osoby, która naprawdę nie je więcej niż inni, ale prawdopodobnie jest mniej aktywna fizycznie.    - Czynniki psychogenne – np. depresja, frustracja, samotność.     2)      CZYNNIKI, NA KTÓRE MAMY WPŁYW:   - niewystarczające wydawanie energii – niedobór aktywności ruchowej/siedzący sposób życie    - nadmierne przyjmowanie energii – brak wstrzemięźliwości w jedzeniu/przejadanie się    - nieregularne odżywianie – brak regularnych niewielkich porcji (5-6 dziennie)   - brak planowanego odżywiania – zaniedbywanie przygotowania posiłków, zabierania drugiego śniadania ze sobą    - brak czasu na spożywanie posiłku – spożywanie posiłku na szybko    - stres, niedobór snu – przy wielkim obciążeniu stresem (przede wszystkim przewlekłym) w organizmie spalają się mięśnie zamiast tłuszczów    - głodzenie się/niedobór przyjmowania energii – tzw. „pułapka metaboliczna”, której efektem jest spowolnienie metabolizmu i zwiększone odkładanie tłuszczów, „efekt jojo”   - nadmiar przyjmowania cukrów prostych – wysokie spożycie słodkich wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz pozostałych używek    - wysokie spożycie alkoholu – alkohol w organizmie metabolizuje  głównie w wątrobie, przy czym hamuje zarówno spalanie tłuszczów, jak i regenerację poobciążeniową; jest znacznym źródłem energii    - Wysokie spożycie tłuszczów zwierzęcych (bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe) w postaci wędlin, tłustego mięsa, wyrobów pełnotłustych, słoniny, masła itd.) – tłuszcze zawierają 2 x więcej energii niż węglowodany i białka    - Zbyt mała ilość w diecie ryb morskich – mają dużą zawartość korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych    - Spożycie artykułów spożywczych o wysokim indeksie glikemicznym (GI) – podaje on zdolność produktu węglowodanowego do zwiększenia poziomu cukru we krwi (glikemia). Wychodzi się od wartości indeksu glikemicznego glukozy, który jest równy wartości 100. Im więcej po posiłku wzrośnie glikemia, tym więcej insuliny musi się wydzielić, tj. hormonu trzustki. Wraz z wzrostem ilości insuliny wzrasta też tendencja do odkładania się tłuszczu w organizmie.    - Nadmiar soli, czego efektem jest wzrost GI artykułów spożywczych    - Spożywanie przesłodzonych napojów – zwiększone przyjmowanie soków owocowych, napojów, koli    - Zbyt mała ilość spożywanych warzyw, owoców, błonnika – błonnik wywołuje szybsze i głębsze uczucie sytości, spowalnia wchłanianie cukrów prostych i tłuszczów, dzięki czemu pomaga obniżać poziom cholesterolu. Pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit, profilaktyka raka jelita grubego.     Diagnostyka nadwagi   Indeks BMI Pomocnym wskaźnikiem diagnostycznym określającym skalę otyłości jest wartość BMI (body mass index), którą łatwo jest wyliczyć według wzoru: masa (kg)/wysokość (m)2. Zazwyczaj stosuje się następujące granice:   Kategoria                               zakres BMI (kg/m2)   Ciężka niedowaga                  BMI L 16,5   Niedowaga                             16,5 – 18,5   Waga idealna                         18,5 – 25   Nadwaga                                25 – 30   Lekka otyłość                        30 – 35   Średnia otyłość                        35 – 40   Chorobliwa otyłość                        BMI > 40   Indeks BMI daje orientacyjną informację, w ramach tego indeksu należy rozróżnić stosunek tłuszczu w organizmie względem masy mięśni.     Wartość WHR Patrząc pod kątem metabolizmu i zdrowia – ważniejsza jest wartość stosunku pas/biodra – WHR (waist – hip ratio). Dla kobiet optymalna jest wartość do 0,7, dla mężczyzn do 0,9.     Profilaktyka choroby   Profilaktyką dla nadwagi i otyłości jest regularne przyjmowanie i wydawanie energii, odpowiednia aktywność fizyczna i sen, ogólna modyfikacja stylu życia z regularnym odżywianiem się częściej, ale małe porcje, wyważony i urozmaicony jadłospis, likwidacja stresu.     Klasyczne leczenie otyłości   W przypadku ciężkiej lub trudnej do rozwiązania otyłości możliwe jest podawanie pod kontrolą lekarza leków, które wywołują uczucie sytości w centralnym układzie nerwowym, zwiększają wydawanie energii lub poprzez swoje oddziaływanie na układ trawienny obniżają dostępność tłuszczów w organizmie. W skrajnym przypadku można poddać się leczeniu chirurgicznemu (zmniejszenie czy bandaż żołądka itp.). Po operacji jest jednak konieczna wstrzemięźliwość dot. jedzenia oraz aktywność ruchowa.     Otyłość a preparaty Energy   Preparaty Energy to doskonała alternatywa  w możliwościach wpłynięcia na otyłość oraz w profilaktyce komplikacji rozwiniętej już choroby. Te nowoczesne preparaty bioinformacyjne oferują holistyczne, naturalne i delikatne podejście.       Główne preparaty:   CYTOSAN – substancje humusowe sprzyjają dogłębnemu oczyszczeniu organizmu. Wykazuje wyraźny wpływ detoksykacyjny (np. na pleśń, grzybki drożdżowe) i działanie ochronne na śluzówki całego układu pokarmowego. Detoksykację poleca się wiosną i jesienią. Dawkowanie:2 – 3 x dziennie 1 kapsułka (pić dużo płynów). http://www.sklepnaturalny.com/p/8430712/cytosan--ochrona-przed-virusami-i-grzybami.html     GYNEX – sprawdzony przede wszystkim w redukcji nadwagi u kobiet. Działa na poziomie centralnym i reguluje skutecznie pracę układu hormonalnego. W połączeniu z dotrzymaniem zalecanego dawkowania, regularnej aktywności ruchowej i pozytywną modyfikacją nawyków żywieniowych można zagwarantować bardzo dobre efekty. Dawkowanie indywidualne: 3 x dziennie 3 – 7 kropli 30 minut przed posiłkiem, po 3 tygodniach tygodniowa przerwa. http://www.sklepnaturalny.com/p/8430185/gynex---problemy-ginekologiczne-menopauzatarczyca.html   KING KONG – działa wspaniale u mężczyzn i kobiet. W połączeniu z regularną aktywnością fizyczną oraz modyfikacją przyjmowania energii skutecznie spala tłuszcze i wspomaga wzrost masy mięśniowej, czyli poprawia jakość budowy ciała. Dzięki swym właściwościom detoksykacyjnym i regeneracyjnym, wspomaga poprawę kondycji. Dawkowanie: 1 – 3 x dziennie 2 – 7 kropli, po 3 tygodniach stosowania tygodniowa przerwa. http://www.sklepnaturalny.com/p/8430217/king-kong-.html     REGALEN – poprawia działanie procesów trawiennych, trawienie, właściwe wchłanianie substancji odżywczych, witamin i minerałów, metabolizm tłuszczów i zapobiega odkładaniu ich w warstwie podskórnej. Dzięki dużej zawartości substancji gorzkich, wspomaga trawienie i pomaga organizmowi w pozbyciu się substancji odpadowych. Dawkowanie: 1 – 3 x dziennie 2 – 7 kropli, po 3 tygodniach tygodniowa przerwa. http://www.sklepnaturalny.com/p/8429700/reganel--oczyszczanieregeneracja.html     Preparaty uzupełniające:   CELITIN - dzięki obecności lecytyny skutecznie wspomaga metabolizm tłuszczów, pomaga uporać się ze zmęczeniem i poprawia stan poziomu cholesterolu w krwi, który większość osób z nadwaga ma podwyższony. Dawkowanie: zazwyczaj 1 x dziennie 1 kapsułka. http://www.sklepnaturalny.com/p/8430965/celitin---poprawa-pamieci-przeciwdziata-stresowi.html     PROBIOSAN – kompleks 2 probiotycznych typów, wzbogaconych zielonym glonem chlorellą i inuliną (wielocukier, zachowujący się w jelicie jak rozpuszczony błonnik), która wspomaga zasiedlenie jelita grubego przez dające korzyść kultury probiotyczne. Tłumi mnożenie się pleśni patogenicznych i bakterii. Dawkowanie: 1 – 3 x dziennie 1 kapsułka, zwiększone przyjmowanie płynów, po 3 tygodniach stosowania tygodniowa przerwa. http://www.sklepnaturalny.com/p/8430972/probiosan---wspiera-funkcjonowanie-uktadu-trawiennego.html     FYTOMINERAL – ten koktajl z aż 90% przyswajalnych minerałów zwiększa wykorzystanie witamin i pozostałych substancji potrzebnych do żywienia człowieka. Dawkowanie: 1 x dziennie 30 kropli do wody. http://www.sklepnaturalny.com/p/8430224/-fytomineral.html   W celu dokładniejszego zdiagnozowania i wyboru preparatów na miarę proponujemy poddanie się badaniu urządzeniem, które pracuje w oparciu o EAV.     Prospekt Nadwaga, otyłość opracowała Petra Hamerska, doradca żywieniowy

Zestawy na Święta Bożego Narodzenia

 według Sklep Naturalny.com on 08 Nov 2012 |
Bez komentarza
Czy myśleliście już co kupić swoim najbliższym pod choinkę? Nie zostawiajcie zakupów na ostatnią chwilę ;-). Boże Narodzenie zbliża się dużymi krokami. Zapraszam do zapoznania się z naszą nową ofertą w dziale Zestawy Podarunkowe. http://www.sklepnaturalny.com/c/4313051/1/zestawy-podarunkowe.html 
Zakupy według producentów

Logowanie
Zaloguj się tutaj jeśli masz konto lub zarejestruj się
Facebook
 
Sklep Naturalny Facebook Strona

Kosmetyki Naturalne |